اطلاعیه بارگزاری مدارک

مدارك لازم جهت ثبت نام از پذيرفته شدگان كنكور سراسري ناپيوسته 1401

بسمه تعالی

تاریخ و مکان ثبت نام : شنبه لغایت سه شنبه مورخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/20

1-ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن و تصوير كارت ملي

2-ارائه 6 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده

3-مدركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه باشد مطابق بندهاي 1 لغايت 13 و تبصره هاي آن از دفترچه راهنماي ثبت نام كارشناسي ناپيوسته 1401 سازمان سنجش آموزش كشور

4- گواهي مدرك كارداني و يا گواهي مبني بر اعلام فراغت از تحصيل درخصوص پذيرفته شدگان مهرماه 1401 با تاريخ فراغت از تحصيل حداكثرتا 31شهريور ماه 1401 و درخصوص پذيرفته شدگان بهمن ماه 1401 تاريخ فراغت از تحصيل تا پايان 30بهمن ماه 1401 با ذكر معدل كل

5- ارائه گواهي پايان خدمت لايحه يا معافيت از خدمات لايحه نيروي انساني و يا تسويه حساب از محل انجام طرح مبني بر خروج از طرح به دليل پذيرفته شدن در مقطع كارشناسي ناپيوسته و يا گواهي فارغ التحصيلي د رسال 1401

6-موافقت كتبي بدون قيد و شرط سازمان متبوع مبني بر موافقت با تحصيل براي كارمندان دولت و يا ارائه حكم مرخصي بدون حقوق و همچنين ارائه حكم حقوقي

7-ارائه تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان و يا گواهي مبني بر واگذار نمودن بديهي به بعد از فراغت تحصيل مقطع كارشناسي ناپيوسته و يا ارائه فرم شماره 3 مبني بر تعهد تسويه حساب با صندوق رفاه

8-تكميل و ارائه فرم هاي شماره 1وشماره 2 و شماره 7 ( مختص پذيرفته شدگان دانشجويان روزانه )و شماره 9 (در مورد دانشجوياني كه موفق به ارائه گواهي مدارك كارداني نشده اند ) و فرم شماره 3 (در مورد دانشجوياني كه موفق به تسويه حساب صندوق رفاه نشده اند).

9-پذیرفته شدگان کد رشته های نوبت دوم ( شبانه ) مطابق جدول شهریه دوره کارشناسی ملزم به پرداخت شهریه می باشند که از طریق دانشکده های مربوطه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت .

10-ارائه فرم انصراف قطعی از تحصیل براي دانشجویان به 1400سال (آزمون هاي روزانههاي تحصیلی دورهرشته قبل)