۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: الهام حیدری                                                                                                                                                                                                                                                                                         

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی                              

ایمیل: elham.heidari.f@gmail.com  

 

رزومه

 
 
 
 
 

 وظایف مدیر گروه

 

 - تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی  شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.

- ابلاغ برنامه‌های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.

- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.

- تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.

- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.

- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.

- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.

- تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه‌ها به مراجع ذیربط.

- اظهارنظر درباره بورسها، فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده.

- پیشنهاد استخدام اعضای هیات علمی به ریاست دانشکده.

- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی.

- حمایت علمی از طرحهای پژوهشی ارزنده‌ای که توسط اعضای هیات علمی ارائه می‌شود.

- هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنها.

- تشکیل منظم جلسات آموزشی، پژوهشی و اجرایی شورای گروه.

- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به ریاست دانشکده.

- اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانسهای بین المللی سالانه (داخلی و خارجی) و پیشنهاد آن به ریاست دانشکده.

- ارائه پیشنهاد در مورد محورهای موضوعات و اولویتهای تحقیقاتی در گروه.

- یافتن راهکارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بین گروههای بالینی و علوم پایه.

- تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیات علمی گروه.

- انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی، تجهیزاتی و مشکلات فرآیندی گروه به رئیس دانشکده.

- شناسایی امکانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقای گروه.

- برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تصمیم گیری در گروه

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/27
تعداد بازدید:
575
Powered by DorsaPortal