۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
فیزیولوژی

نام و نام خانوادگی: میلاد هاشم زهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی 
 
 ایمیل: Hashemzm941@mums.ac.ir

 رزومه

 طرح درس فیزیولوژی تنفس

طرح درس فیزیولوژی گوارش 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------