۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
آزمایشگاه میکروب شناسی

نام و نام خانوادگی : عاطفه نامور

سمت: کارشناس آزمایشگاه
 مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط

محل خدمت: آزمایشگاه باکتری شناسی

 

شرح وظایف

 
* انجام کنترل کیفی محیط های کشت،دیسک های آنتی بیوگرام، معرف های میکروب شناسی
* نگهداری صحیح محیط های کشت ودیسک های آنتی بیوگرام
* کنترل صحت کار دستگاه ها
* نگهداری صحیح سوش های میکروبی وساب کالچربه موقع آنها
* تهیه نمونه های موردنیازوآماده نمودن آزمایشگاه برای کار
* مراقبت، نگهداری وکنترل کلیه وسایل آزمایشگاهی
* نظارت بررعایت اصول آراستگی آزمایشگاه
* تهیه لامهای آموزشی و فایل نموندن آنها طبق نظر اساتید مربوطه
* نظارت برنحوه کاربا دستگاه ها و وسایل موجود درآزمایشگاه
* نظارت برتهیه وساخت محلولها ومحیط های مختلف آزمایشگاهی
 
 


 
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/24
تعداد بازدید:
439
Powered by DorsaPortal