۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
آزمایشگاه انگل شناسی

نام و نام خانوادگی : محدثه ظفریان

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

سمت : کارشناس آزمایشگاه

محل خدمت : آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

ایمیل: Zfryanryhan44@gmail.com

شرح وظایف:

 
* انجام کلیه کار های آموزشی،پژوهشی انگل شناسی و قارچ شناسی
 
* همکاری و شرکت در آموزش عملی
 
* تهیه و آماده سازی مواد ولوازم کلاس های عملی
 
* همکاری با اعضای هیئت علمی گروه درامر آموزش و سایر گروه های آموزشی
 
* حضور کامل درآزمایشگاه در زمان برگزاری کلاس
 
*حضور و غیاب وگرفتن  گزارش کار آزمایشگاه از دانشجویان
 
* نظارت بر کار دانشجویان در آزمایشگاه و کلاس های عملی و حسن استفاده  از وسایل و حفظ و نگهداری از دستگاه ها
 
* همکاری با سایر گروه های آموزشی در امر تحقیقات
 
*کنترل و نظارت بر عملکرد دستگاه ها ی موجود در آزمایشگاه
 
* آماده سازی مواد و محلول های مورد نیاز آزمایشگاه
 


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/03
تعداد بازدید:
374
Powered by DorsaPortal