۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
معاونت تحقیقات و فناوری

 


 -شرح وظایف معاون تحقیقات وفناوری:

  1. نظارت برتشکیل شورای پژوهشی دانشکده

2.         حضور در جلسات شورای پژوهشی دانشکده

3.         نظارت بر اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

4.       نظارت بر عناوین طرحهای پیشنهادی از نظر تطبیق با اولویتهای پژوهشی دانشکده

5.         نظارت بر فرآیند تصویب طرحهای تحقیقاتی

6.         ارائه خط مشی و تعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشکده

7.       نظارت بر روند اجرای پایان نامه ها

8.         برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پس از نیاز سنجی

9.         ارائه مستندات فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت ارزشیابی سالانه (نظارت بر تکمیل مستندات در سامانه پژوهان)

10.         هماهنگی و انجام مکاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور با معاونت تحقیقات و فناوری

11.         نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

12.         نظارت بر حسن اجرای سیاستهای حوزه تحقیقات دانشگاه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

13.         نظارت بر هزینه کرد اعتبار پژوهشی تخصیص یافته در محدوده اختیارات دانشکده

14.        نظارت بر ابلاغ سریع سیاستها، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به حوزه تحقیقات و فناوری به دانشکده

15.         نظارت بر حسن اجرای اسناد بالادستی در حوزه پژوهش مانند : نقشه جامع علمی کشور

16.        نظارت بر تدوین برنامه عمل و نقشه راه پژوهش در گروههای مختف دانشکده

 

 

 

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/31
تعداد بازدید:
261
Powered by DorsaPortal