۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
معاون آموزشی علوم بالینی

دکترپوریا درودی

مدرک تحصیلی: جراح عمومی

مرتبه علمی:استادیار

 

شرح وظایف معاون بالینی

1. مسئول اصلی آموزش بالینی

         2. اداره کلی امورآموزشی مربوط به دوره کارآموزی ، کارورزی و دستیاری

3. دبیر کمیته پیاده سازی استانداردهای پزشکی عمومی (کمیته اجرایی برنامه پزشکی عمومی )

4. عضو کمیته برنامه ریزی درسی آموزشی پزشکی عمومی

5. نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها

6. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

7. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان ، اساتید ، کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO

8. تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط ونظارت برحسن اجرای آنها

9. برگزاری جلسات مدیران گروه های آموزشی یه صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

10. برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها و مراکز EDO بیمارستانها بصورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/31
تعداد بازدید:
22
Powered by DorsaPortal